Skip to content

Ekológia a recyklácia

PE fólie sú široko používané na balenie v rôznych priemyselných odvetviach. Bohužiaľ, väčšina z nich končí na skládkach alebo v oceánoch, čo prispieva k znečisťovaniu životného prostredia.

PE fólie sú široko používané na balenie v rôznych priemyselných odvetviach. Bohužiaľ, väčšina z nich končí na skládkach alebo v oceánoch, čo prispieva k znečisťovaniu životného prostredia.

My v Peterplaste sa k recyklácii a ochrane životného prostredia staviame zodpovedne. Všetky naše odpadové fólie recyklujeme a meníme ich na nové produkty.

My v Peterplaste sa k recyklácii a ochrane životného prostredia staviame zodpovedne. Všetky naše odpadové fólie recyklujeme a meníme ich na nové produkty.

Sme držiteľom značky PRS Green Label - riadeného združovania paliet. Prostredníctvom obnovy, renovácie a opätovného použitia paliet dokáže PRS zachrániť 450 000 stromov ročne, okolo 1000 za deň!

Sme držiteľom značky PRS Green Label - riadeného združovania paliet. Prostredníctvom obnovy, renovácie a opätovného použitia paliet dokáže PRS zachrániť 450 000 stromov ročne, okolo 1000 za deň!